baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  20-10-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1465
 
Lista wersji:
  20-10-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 109
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 19 października 2021 r.
znak R.0201.121.2021

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie zasad i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich


Na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 88 ust. 2 Statutu PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1
W zasadach i kryteriach oceny okresowej nauczycieli akademickich stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 111 Rektora PK z dnia 20 grudnia 2019 r. załącznik nr 3 przyjmuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

Ankiety oceny w wersji umożliwiającej edycję w SIP
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-08-2022