baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  21-10-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  464
 
Lista wersji:
  21-10-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 111
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 20 października 2021 r.
znak R.0201.123.2021

w sprawie powołania przewodniczącej Rektorskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


Na podstawie § 14 ust. 8 Statutu PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. postanawia się, co następuje:
§ 1
Powołuje się dr hab. inż. Bożenę Tyliszczak, prof. PK na przewodniczącą Rektorskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021