baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rada uczelni
 
Data publikacji:
  21-10-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  80
 
Lista wersji:
  21-10-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Rady Uczelni
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
nr 22/10/2021 z 20 października 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 6, składających się z działek nr: 21/86, 21/173, 21/214 oraz działek nr: 21/243, 21/244, stanowiących własność Politechniki Krakowskiej, odpłatnymi służebnościami przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie


Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej wyraża zgodę na obciążenie dwóch nieruchomości gruntowych będących własnością Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, objętych księgami wieczystymi nr KR1P/00207686/8 oraz nr KR1P/00389733/2, położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, obręb 6, o wartości rynkowej każdej nieruchomości przekraczającej równowartość 2 000 000,00 zł, odpłatnymi służebnościami przesyłu ustanowionymi na czas nieoznaczony na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, polegającymi na prawie do wybudowania, pozostawienia w gruncie i eksploatacji (w tym dokonywaniu napraw, konserwacji, usuwaniu awarii, remontów, modernizacji) przyłącza kablowego SN 15kV (typu 3x(XRUHAKXs 1 x240/25 mm2)) oraz kanalizacji światłowodowej (1x RHDPEt 40/3,7 mm), w pasie służebności przebiegającym wzdłuż trasy w/w przyłącza i kanalizacji, ograniczonym do pasa terenu:
a) dla działek nr: 21/86, 21/173, 21/214 (Kraków, Nowa Huta, obręb 6) stanowiących część nieruchomość objętej księgą wieczystą nr KR1P/00207686/8 – pas terenu o szerokości 0,8 mb (w miejscu lokalizacji zasobników kanalizacji światłowodowej szerokość pasa dostosowana do kształtu zasobników) i łącznej powierzchni 191,1 m2,
b) dla działek nr: 21/243, 21/244 (Kraków, Nowa Huta, obręb 6) stanowiących część nieruchomość objętej księgą wieczystą nr KR1P/00389733/2 – pas terenu o szerokości 0,8 mb (w miejscu lokalizacji zasobników kanalizacji światłowodowej szerokość pasa dostosowana do kształtu zasobników) i łącznej powierzchni 132,9 m2,
precyzyjnie wskazanym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały, za cenę nie niższą niż wartość rynkowa tych służebności, ustalona operatem szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego.
§ 2
Uchwała zostaje podjęta na wniosek Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w związku z wykonaniem zasilenia w energię elektryczną budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie przy al. gen. T. Bora-Komorowskiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021