baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  26-10-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  160
 
Lista wersji:
  26-10-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 115
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 25 października 2021 r.
znak R.0201.127.2021

w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków zgłaszanych w programie Studenckie koła naukowe tworzą innowację


Na podstawie § 14 ust. 8 Statutu PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu nr 54/o/05/2019 z 29 maja 2019 r., z późn. zm. postanawia się, co następuje:
§ 1
Powołuje Komisję ds. oceny wniosków zgłaszanych w programie Studenckie koła naukowe tworzą innowację w składzie:
1. dr inż. Marek Bauer – przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał,
3. mgr inż. Krzysztof Pszczółka.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021