baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  24-01-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  847
 
Lista wersji:
  24-01-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 5
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 21 stycznia 2022 r.
znak R.0201.8.2022

w sprawie wprowadzenia Polityki zapewniania dostępności na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Politykę zapewniania dostępności na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023