baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  28-01-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  2774
 
Lista wersji:
  28-01-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 8
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 27 stycznia 2022 r.
znak R.0201.11.2022

w sprawie organizacji pracy na Politechnice Krakowskiej
od 31 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.


1. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, w okresie od 31 stycznia do 27 lutego 2022 r.:
1) poleca się zlecanie pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi świadczenie pracy zdalnej, we wszystkich przypadkach, gdy:
a) ich obecność na terenie uczelni nie jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki organizacyjnej i PK,
b) zadania określone w zakresie obowiązków pracownika mogą być wykonywane zdalnie,
c) zapewniona jest łączność telefoniczna i mailowa z pracownikiem pracującym w trybie pracy zdalnej,
d) zapewniona będzie ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo dokumentów papierowych oraz bezpieczeństwo IT,
2) wszelkie spotkania, narady, posiedzenia organów i innych ciał kolegialnych mogą odbywać się jedynie zdalnie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
2. Powierzenie pracownikowi pracy zdalnej następuje przez kierownika jednostki organizacyjnej, za zgodą przełożonego wyższego szczebla.
3. W pozostałym zakresie Politechnika Krakowska funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie nr 71 z dnia 26 maja 2021 r., z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – załącznik do Zarządzenia nr 123 z 30 listopada 2021 r.).
4. Traci moc Komunikat nr 1 Rektora PK z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji pracy w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.

w zastępstwie za Rektora PK
Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  15-08-2022