baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Kanclerz
 
Data publikacji:
  18-02-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  562
 
Lista wersji:
  18-02-2022 
WydrukPowrót

KOMUNIKAT NR 2
Kanclerza Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 18 lutego 2022 r.
znak DA3.022.2.2022

w sprawie Procedury zgłaszania potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK


§ 1
Wprowadzam zaktualizowaną Procedurę zgłaszania potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty PK, stanowiącą załącznik do niniejszego komunikatu.
§ 2
Aktualne informacje dotyczące zasad funkcjonowania Politechniki Krakowskiej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 dostępne są w serwisie internetowym „Informacje związane z wirusem SARS-CoV-2”.
§ 3
1. Traci moc Komunikat nr 9 Kanclerza PK z dnia 15 października 2021 r., z późn. zm.
2. Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kanclerz
mgr inż. Leszek Bednarz

Procedura zgłaszania podejrzeń i potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2
Załącznik 1 do procedury
Załącznik 2 do procedury
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022