baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  23-02-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1295
 
Lista wersji:
  23-02-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 lutego 2022 r.
nr 6/n/02/2022

w sprawie przyjęcia Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK


Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
Uchwala się Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK, określone w załączniku do uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Senatu nr 20/n/03/2021 z 24 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-03-2023