baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  16-03-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  577
 
Lista wersji:
  16-03-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 16 marca 2022 r.
nr 8/o/03/2022

w sprawie wyrażenia solidarności z Ukrainą


Na podstawie § 19 pkt 6 Statutu Politechniki Krakowskiej, przyjętego uchwałą Senatu PK nr 54/o/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., postanawia się, co następuje:
§ 1
Senat i Rektor Politechniki Krakowskiej w imieniu całej społeczności Uczelni wyrażają pełną solidarność z Ukrainą w obliczu wojny wywołanej napaścią ze strony Rosji.

Pragniemy przekazać społeczeństwu Ukrainy wyrazy najgłębszego współczucia
z powodu tej tragedii oraz zapewnić o naszej gotowości niesienia pomocy
i o naszym wsparciu. W szczególności deklarujemy pomoc wszystkim studentom, doktorantom i pracownikom z Ukrainy oraz ich rodzinom, a także naszym przyjaciołom i kolegom z ukraińskiego środowiska akademickiego.

Brutalne działania sił rosyjskich na terenie Ukrainy oraz kłamliwą propagandę autorytarnych władz Rosji uznajemy za łamanie elementarnych zasad humanizmu, standardów współpracy między suwerennymi państwami oraz za zagrożenie dla pokoju w Europie i na świecie.

W związku z powyższym Politechnika Krakowska postanawia zaprzestać współpracy z Federacją Rosyjską i wstrzymać kontakty z rosyjskimi naukowcami, uczelniami
i ośrodkami badawczymi.

Mamy nadzieję, że dzięki bohaterskiej postawie narodu ukraińskiego i przy wsparciu wszystkich ludzi dobrej woli uda się uchronić ludność Ukrainy przed dalszymi skutkami wojny, obronić suwerenność tego kraju i przywrócić trwały ład międzynarodowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024