baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  24-03-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  31203
 
Lista wersji:
  24-03-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 marca 2022 r.
nr 13/d/03/2022

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 czerwca 2021 r. nr 51/d/06/2021 w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W załączniku nr 4 do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 23 czerwca 2021 r. nr 51/d/06/2021 w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23, z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. w części dotyczącej kierunku inżynieria środowiska prowadzonego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki:
1) wiersze „studia stacjonarne (w języku polskim i w języku angielskim)” oraz „studia niestacjonarne (w języku polskim)” otrzymują brzmienie: „studia stacjonarne i niestacjonarne”,
2) usuwa się zdanie: „W przypadku specjalności environmental and land engineering dodatkowym wymogiem jest pozytywny wynik rozmowy sprawdzającej znajomość języka angielskiego, przeprowadzonej przez osoby powołane przez Dziekana WIŚiE.”
2. w części dotyczącej kierunku systemy i urządzenia przemysłowe prowadzonego na Wydziale Mechanicznym:
1) wiersz „studia stacjonarne i niestacjonarne” otrzymuje brzmienie: „studia stacjonarne”,
2) zdanie: „Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunku systemy i urządzenia przemysłowe rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23” otrzymuje brzmienie: „Studia stacjonarne II stopnia na kierunku systemy i urządzenia przemysłowe rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23”.
§ 2
Tekst jednolity uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej 23 czerwca 2021 r. nr 51/d/06/2021 w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  21-09-2023