baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  28-04-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  634
 
Lista wersji:
  28-04-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 kwietnia 2022 r.
nr 29/n/04/2022

w sprawie trybu działania i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego


Na podstawie art. 192 ust. 2 oraz art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się tryb działania i sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc uchwała Senatu nr 87/n/09/2019 z 25 września 2019 r. dotycząca trybu i sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, z późn zm.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2023