baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  06-05-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1036
 
Lista wersji:
  06-05-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 41
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 6 maja 2022 r.
R.0201.53.2022

w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych wymaganych od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/23


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Określa się wzory dokumentów wymaganych zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 oraz § 20 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 2 do uchwały Senatu PK nr 51/d/06/2021 z 23 czerwca 2021 r. z późn. zm. od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23:
1) formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów pierwszego roku studiów I stopnia oraz ankietę osobową – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów pierwszego roku studiów II stopnia oraz ankietę osobową – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Określa się wzór oświadczenia dołączanego do portfolio przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23 na Wydziale Architektury:
1) studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia;
2) studia II stopnia na kierunkach architektura i architektura krajobrazu – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Określa się wzór oświadczenia dołączanego do portfolio przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23 na Wydziale Architektury, na kierunku architektura studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
Określa się wzór oświadczenia dołączanego do portfolio przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na rozpoczynające się w roku akademickim 2022/23 na Wydziale Mechanicznym, na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego studia stacjonarne I stopnia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
§ 5
Określa się wzór wniosku o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej na studia I stopnia – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
§ 6
Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż.arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024