baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  12-05-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  223
 
Lista wersji:
  12-05-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 45
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 9 maja 2022 r.
znak R.0201.57.2022

w sprawie powołania Rzecznika ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Powołuje się mgr Beatę Romek na Rzecznika ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji.
2. Rzecznik ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji funkcjonuje w ramach Centrum Wspierania Społeczności Akademickiej PK (R-15).
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2022