baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  26-05-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  4565
 
Lista wersji:
  26-05-2022 
WydrukPowrót
Zmienione
ZARZĄDZENIE NR 51
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 maja 2022 r.
znak R.0201.64.2022

w sprawie Zasad przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2022/2023


Na podstawie art. 95 ust. 2 oraz art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2022/2023, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zasady stanowią integralną część Regulaminu świadczeń dla studentów.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Wszyscy pracownicy i mieszkańcy Osiedla Studenckiego PK zobowiązani są do przestrzegania zasad podanych w niniejszym zarządzeniu.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Ogólnych
dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK
Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  07-06-2023