baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rada Uczelni
 
Data publikacji:
  23-06-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  24
 
Lista wersji:
  23-06-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Rady Uczelni
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
nr 5/06/2021 z 21 czerwca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo finansowego za 2021 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), postanawia się, co następuje:
§ 1
Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania planu rzeczowo finansowego za 2021 rok, nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionego dokumentu i zatwierdza sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022