baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rada Uczelni
 
Data publikacji:
  23-06-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  63
 
Lista wersji:
  23-06-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Rady Uczelni
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
nr 9/06/2022 z 21 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć przez Rektora PK


Na podstawie art. 125 ust. 4 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), postanawia się, co następuje:
§ 1
Rada Uczelni wyraża zgodę na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza, Rektora PK w zakresie pełnienia funkcji promotora w przewodach i postępowaniach o nadanie stopnia doktora.
§ 2
Zgoda zostaje wyrażona na okres od 21 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022