baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  23-06-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  7
 
Lista wersji:
  23-06-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 czerwca 2022 r.
nr 37/d/06/2022

w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria i gospodarka wodna prowadzonego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) i § 71 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., z późn. zm., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej z dnia 9 maja 2022 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się program kierunku inżynieria i gospodarka wodna, studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, prowadzonego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Program studiów, o którym mowa w § 1, jest obowiązujący dla cykli kształcenia rozpoczynających się od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022