baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  23-06-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  13
 
Lista wersji:
  23-06-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 czerwca 2022 r.
nr 40/d/06/2022

w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) i § 73 ust. 2 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., z późn. zm., w związku z wnioskiem Dyrektora Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej z 11 maja 2022 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się programy studiów podyplomowych prowadzonych przez Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej:
1) Systemy CAD i przetwarzanie obrazu – załącznik nr 1,
2) Zamówienia publiczne– załącznik nr 2.
§ 2
Programy studiów, o których mowa w § 1, są obowiązujące dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022