baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  23-06-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  27
 
Lista wersji:
  23-06-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 czerwca 2022 r.
nr 54/p/06/2022

w sprawie opiniowania zasadności wystąpienia z wnioskami o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki


Na podstawie § 19 pkt 6 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm., w związku z § 5 ust. 4 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz.U. z 2021, poz. 2286) postanawia się, co następuje:
§ 1
Senat Politechniki Krakowskiej pozytywnie opiniuje zasadność wystąpienia z wnioskami o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:
1) o przyznanie nagrody indywidualnej za całokształt dorobku
dr inż. arch. Tomasz Bajwoluk, Wydział Architektury,
2) przyznanie nagrody indywidualnej za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej
prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik, Wydział Inżynierii Lądowej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022