baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  17-11-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  106
 
Lista wersji:
  17-11-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 95
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 17 listopada 2022 r.
R.0201.119.2022

w sprawie harmonogramu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 4 załącznika nr 2 do uchwały Senatu PK nr 51/d/06/2021 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23 z późn. zm., zarządza się, co następuje:
§ 1
Na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia, rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23, określa się:
1) harmonogram rekrutacji na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia, z wyjątkiem kierunków: architektura, architektura krajobrazu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) harmonogram rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na kierunku architektura, architektura krajobrazu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
1. Zarządzenie wraz z załącznikami publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej PK.
2. Załączniki do niniejszego zarządzenia są dostępne również w serwisie rekrutacyjnym dla kandydatów.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż.arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  03-12-2022