baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rada Uczelni
 
Data publikacji:
  18-11-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  182
 
Lista wersji:
  18-11-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Rady Uczelni
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
nr 11/11/2022 z 15 listopada 2022 r.

w sprawie opiniowania korekty planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), postanawia się, co następuje:
§ 1
Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej, po zapoznaniu się z korektą planu rzeczowo finansowego na 2022 rok, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionego dokumentu i opiniuje go pozytywnie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  21-09-2023