baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  21-11-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  262
 
Lista wersji:
  21-11-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 97
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 21 listopada 2022 r.
znak R.0201.121.2022

w sprawie zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2022 rok


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 45 ust. 2 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 z dnia 29 maja 2019 r., z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Do planu rzeczowo-finansowego Politechniki Krakowskiej na rok 2022, przyjętego Zarządzeniem nr 60 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 22 czerwca 2022 r., wprowadza się zmiany według załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik publikowany jest w Serwisie Informacyjnym Pracowników, w dziale tematycznym „Prawo”, w zakładce „Regulaminy”.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2022 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-03-2023