baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  24-11-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  207
 
Lista wersji:
  24-11-2022 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 listopada 2022 r.
nr 68/d/11/2022

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 czerwca 2022 r. nr 48/d/06/2022 w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2026/27


Na podstawie art. 70 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 48/d/06/2022 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2026/27 w części I tabeli dodaje się wiersze 15, 16, 17 w brzmieniu:

15 Olimpiada Elektroników i Mechatroników "ELEKTROMECHATRON" - automatyka i robotyka
- elektrotechnika i automatyka
- fizyka techniczna
16 Olimpiada Liderów Telekomunikacji i Informatyki "POLTELEINFO" - fizyka techniczna
- informatyka
- matematyka
- matematyka stosowana
17 Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce "EDU-ELEKTRA" -elektrotechnika i automatyka
- energetyka
- odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

§ 2
Tekst jednolity załącznika do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 48/d/06/2022 z 22 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w roku akademickim 2026/27, uwzględniający zmiany wprowadzone w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024