baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Kanclerz
 
Data publikacji:
  25-11-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  215
 
Lista wersji:
  25-11-2022 
WydrukPowrót

KOMUNIKAT NR 8
Kanclerza Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 24 listopada 2022 r.
znak DA3.022.8.2022

w sprawie realizacji usług medycyny pracy w 2023 roku


1. Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy dla pracowników Politechniki Krakowskiej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. realizuje PZU Zdrowie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.
2. Badania wykonywane będą na podstawie skierowania wydanego przez osobę upoważnioną, zgodnie z „Zasadami organizacji przeprowadzania badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w PK w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej” (załącznik do Zarządzenia nr 19 Rektora PK z dnia 16 kwietnia 2015 r.). Formularz skierowania na badania profilaktyczne powinien być wypełniony prawidłowo, szczególnie w części zawierającej "charakterystykę warunków środowiska pracy". Należy uwzględnić wszystkie czynniki szkodliwe lub uciążliwe, na które jest lub będzie narażony pracownik. Formularz jest dostępny do pobrania w Serwisie Informacyjnym Pracowników, w zakładce „Serwis kadrowy/Medycyna pracy”.
3. Miejsce świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, to PZU Zdrowie S.A. – Centrum Medyczne PZU Zdrowie, ul. Mazowiecka 4-6, 30-036 Kraków.
4. Rejestracja pracowników skierowanych na badania będzie odbywać się osobiście bądź telefonicznie pod numerem (22) 535 91 91 lub 510 202 102, w godzinach od 7:00 do 20:00, od poniedziałku do piątku.
5. Badania wykonuje się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 przez cały rok.
6. Maksymalny czas wykonywania wszystkich niezbędnych badań i konsultacji lekarskich oraz wydania orzeczenia o zdolności do pracy nie może przekroczyć 7 dni roboczych od daty zgłoszenia się pracownika ze skierowaniem do rejestracji w placówce medycznej.
7. PZU Zdrowie S.A. – Centrum Medyczne PZU Zdrowie jest zobowiązane do organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej pracownikom i studentom PK w nagłych przypadkach zachorowań i wypadków, zaistniałych na terenie Politechniki Krakowskiej, po zgłoszeniu się poszkodowanego do przychodni medycyny pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o służbie medycyny pracy.

Kanclerz
mgr inż. Sylwia Momot-Luzara


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  03-12-2022