baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  13-03-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  144
 
Lista wersji:
  13-03-2023 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 19
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 10 marca 2023 r.
znak R.0201.23.2023

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianej Sesji Kół Naukowych organizowanej w roku akademickim 2022/2023


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki wprowadza się Regulamin Uczelnianej Sesji Kół Naukowych w roku 2023 (USKN 23) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  22-03-2023