baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  27-04-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  28267
 
Lista wersji:
  27-04-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 kwietnia 2023 r.
nr 35/d/04/2023

zmieniająca uchwałę Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 czerwca 2022 r. nr 45/d/06/2022 w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2023/24


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz.742) postanawia się, co następuje:
§ 1
W uchwale Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 czerwca 2022 r. nr 45/d/06/2022 w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2023/24 wprowadza się następujące zmiany:(lista zmian)
§ 2
Tekst jednolity uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 czerwca 2022 r. nr 45/d/06/2022 w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024