baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rada Uczelni
 
Data publikacji:
  25-05-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  118
 
Lista wersji:
  25-05-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Rady Uczelni
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
nr 10/05/2023 z 24 maja 2023 r.

w sprawie opiniowania Zasad finansowania działalności PK w 2023 r.


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742), postanawia się, co następuje:
§ 1
Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej po analizie projektu zasad finansowania działalności Politechniki Krakowskiej w 2023 roku, stanowiących załącznik do niniejszej uchwały, nie wnosi zastrzeżeń do przedstawionego projektu i opiniuje go pozytywnie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  07-06-2023