baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rada Uczelni
 
Data publikacji:
  25-05-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  224
 
Lista wersji:
  25-05-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Rady Uczelni
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
nr 10/05/2023 z 24 maja 2023 r.

w sprawie wniosku o ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego Rektora Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 140 ust. 1-3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742) uchwala się, co następuje:
§ 1
Rada Uczelni PK występuje z wnioskiem do Ministra Edukacji i Nauki o ustalenie Rektorowi Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki prof. dr hab. inż. Andrzejowi Szaracie, na czas pełnienia funkcji rektora:
- wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 20 000 zł co stanowi 211,8 % średniego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni osób zatrudnionych na stanowisku, na którym jest zatrudniony rektor, obliczanego na podstawie średniego wynagrodzenia za poprzedzający rok kalendarzowy,
- dodatku funkcyjnego w wysokości 7 210 zł, co stanowi 100 % wynagrodzenia profesora.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  07-06-2023