baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Kolegium Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
 
Data publikacji:
  08-05-2024
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  166
 
Lista wersji:
  08-05-2024 
WydrukPowrót

Uchwała Kolegium Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
z 26 kwietnia 2024 r.
35/2024

w sprawie zatwierdzenia programu studiów na kierunku informatyka, studia stacjonarne I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2024-2025

Na podstawie § 35 ust. 10 pkt.1 oraz § 71 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej (Załącznik do uchwały nr 14/o/1/2024 z 24 stycznia 2024 r.) Kolegium Wydziału Informatyki i Telekomunikacji postanawia co następuje:
§ 1
Uchwala się program studiów na kierunku informatyka, studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2024/2025 - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Program studiów, o którym mowa w § 1, jest obowiązujący dla cykli kształcenia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 i w latach następnych.
§ 3
Efekty uczenia się dla kierunku informatyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia, określone są w załączniku nr 1 do uchwały Senatu nr 22/d/04/2023 z 26 kwietnia 2023 r.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024