baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Kolegium Wydziału Architektury
 
Data publikacji:
  10-05-2024
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  380
 
Lista wersji:
  10-05-2024 
WydrukPowrót

Uchwała Kolegium Wydziału Architektury
z 8 maja 2024 r.
nr 1/d/05/2024

w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 oraz ust. 5 ustawy z dnia 10 marca 2023 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.), § 73 ust. 2 Statutu PK, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r. z późn. zm., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Architektury PK z 29.04.2024 r. oraz uchwałą Senatu PK nr 29/d/04/2024 z 24 kwietnia 2024 r. w sprawie efektów uczenia się dla studiów podyplomowych Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki prowadzonych przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, postanawia się, co następuje:
§ 1
Uchwala się program studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Architektury PK Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki - załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2
Program studiów, o którym mowa w § 1, jest obowiązujący dla cykli kształcenia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024