baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  15-05-2024
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  1639
 
Lista wersji:
  15-05-2024 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 42
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 15 maja 2024 r.
znak R.0201.44.2024

w sprawie Zasad przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2024/2025


Na podstawie art. 95 ust. 2 oraz art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Wprowadza się Zasady przyznawania miejsc, odpłatności i terminów kwaterowania w domach studenckich Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2024/2025, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zasady stanowią integralną część Regulaminu świadczeń dla studentów.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata
Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024