baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-04-2009
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2192
 
Lista wersji:
  30-04-2009 
WydrukPowrót
Anulowane
ZARZĄDZENIE NR 14
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
znak R.0201-36/09

w sprawie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej


Na podstawie:
art. 66 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365),
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się w Politechnice Krakowskiej (zwanej dalej PK) Wewnętrzną Politykę Antymobbingową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Wszystkich pracowników PK zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i do przestrzegania podanych w nim zasad.
2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w niniejszym zarządzeniu są kierownicy jednostek organizacyjnych PK.
§ 3.
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024