baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  23-07-2009
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2145
 
Lista wersji:
  23-07-2009 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 25
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 21 lipca 2009 r.
znak R.0201-67/09

w sprawie wprowadzenia Regulaminu serwisów internetowych
Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się Regulamin serwisów internetowych Politechniki Krakowskiej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Regulamin serwisów internetowych Politechniki Krakowskiej określa zasady prowadzenia serwisów internetowych Politechniki Krakowskiej.
§ 2.
1. Wszystkich pracowników Politechniki Krakowskiej zobowiązuje się do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i do przestrzegania podanych w nim zasad.
2. Odpowiedzialni za prawidłową realizację postanowień zawartych w niniejszym zarządzeniu są kierownicy jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2009 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-06-2022