baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  19-04-2010
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2192
 
Lista wersji:
  19-04-2010 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 marca 2010 r.
nr 26/o/03/2010

w sprawie zmian w Statucie Politechniki Krakowskiej


Działając na podstawie § 123 Statutu Politechniki Krakowskiej, przyjętego uchwałą Senatu PK nr 32/o/05/2006 z dnia 19 maja 2006 r. (z późn. zmianami), Senat Politechniki Krakowskiej postanawia:
§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Politechniki Krakowskiej:
1. Ust. 1 Załącznika nr 1 do Statutu PK - GODŁO, SZTANDAR, FLAGA I ODZNAKI POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ przyjmuje brzmienie: "Zasady korzystania z Godła PK określa Rektor w odrębnym zarządzeniu".
2. Ust. 1 Załącznika nr 2 a - SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB NADAWANIA TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ - Kryteria, przyjmuje brzmienie: "Osoby wyróżniane tytułem doktora honoris causa powinny przynosić zaszczyt Politechnice Krakowskiej. Wyróżnienie to powinno być przyznawane w uznaniu ich istotnych zasług dla PK lub znaczących dokonań na rzecz organizacji nauki i edukacji służących PK lub ją nobilitujących. Warunkiem sine qua non nadania tytułu doktora honoris causa są wybitne osiągnięcia naukowe kandydata i jego wysoka pozycja w środowisku naukowym".
§ 2.
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.


bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024