baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
WydrukPowrót

SKŁAD SENATU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

w kadencji 2016-2020

Przewodniczący Senatu

JM Rektor
prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR

Członkowie Senatu

Prorektorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz TATARA
dr hab. inż. Marek STANUSZEK
dr hab. inż. Jerzy ZAJĄC, prof. PK
dr hab. inż. arch. Andrzej BIAŁKIEWICZ, prof. PK

Dziekani:
prof. dr hab. inż. arch. Jacek GYURKOVICH – WA
dr hab. Andrzej WOSZCZYNA, prof. PK – WFMiI
prof. dr hab. inż. Adam JAGIEŁŁO – WIEiK
dr hab. inż. Andrzej SZARATA, prof. PK – WIL
dr hab. inż. Stanisław RYBICKI – WIŚ
prof. dr hab. inż. Dariusz BOGDAŁ – WIiTCh
prof. dr hab. inż. Jerzy SŁADEK – WM

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
dr hab. inż. arch. Anna FRANTA, prof. PK (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz KUŚNIERZ (WA)
dr hab. inż. arch. Agata ZACHARIASZ, prof. PK (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Maciej ZŁOWODZKI (WA)
prof. dr hab. Stanisław DROŻDŻ (WFMiI)
dr hab. Jacek JAŚTAL (WFMiI)
dr hab. Zbisław TABOR, prof. PK (WFMiI)
dr hab. inż. Piotr DROZDOWSKI, prof. PK (WIEiK)
prof. dr hab. inż. Stanisław GACA (WIL)
dr hab. inż. Jerzy PAMIN, prof. PK (WIL)
prof. dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA (WIL)
prof. dr hab. inż. Stanisław KANDEFER (WIŚ)
dr hab. inż. Michał ZIELINA, prof. PK (WIŚ)
prof. dr hab. inż. Adam GROCHOWALSKI (WIiTCh)
dr hab. inż. Roman POPIELARZ, prof. PK (WIiTCh)
dr hab. inż. Zbigniew WZOREK, prof. PK (WIiTCh)
dr hab. inż. Marek BRZEŻAŃSKI, prof. PK (WM)
prof. dr hab. inż. Piotr CYKLIS (WM)
prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK (WM)
prof. dr hab. inż. Błażej SKOCZEŃ (WM)
dr hab. inż. Bohdan WĘGLOWSKI, prof. PK (WM)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
dr inż. arch. Janusz BARNAŚ (WA)
dr inż. arch. Przemysław BIGAJ (WA)
dr Mariusz JUŻYNIEC (WFMiI)
dr inż. Przemysław KRZYK (WIEiK)
mgr inż. Mirosław BORYCZKO (WIL)
dr inż. Dorota KRAM (WIL)
dr inż. Piotr GRYGLASZEWSKI (WIŚ)
dr inż. Otmar VOGT (WIiTCh)
dr inż. Wiesław CICHOCKI (WM)
dr inż. Dariusz MIERZWIŃSKI (WM)
dr inż. Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK (WM)
dr Marian PIEKARSKI (jedn. pozawydziałowe)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
mgr Leszek HACUŚ
mgr Dorota MAJEWSKA
mgr Lidia PONANTA

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Elżbieta WYRAZ

Przedstawiciele samorządu studentów:
inż. Paweł DOMINO
inż. Jakub BOŻEK
Michał BUSZTA
inż. Marek GIERAT
Klaudia HAJTO
Magdalena KRZESZYCHA
inż. Anna KUFEL
inż. Magdalena MŁOTEK
Katarzyna OLENDER
inż. arch. Aleksandra ROGULSKA
inż. Kamila ZAŁUSKA

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK - Rektor PK w kadencji 2008-2016
prof. dr hab. inż. Marcin CHRZANOWSKI – Rektor PK w kadencji 2002-2005
prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA – Rektor PK w kadencji 1996-2002
prof. zw. dr hab. Józef NIZIOŁ – Rektor PK w kadencji 1990-1996
prof. dr hab. inż. arch. Stanisław JUCHNOWICZ – Przew. Konwentu Seniorów PK
mgr inż. Leszek BEDNARZ – Kanclerz
mgr Małgorzata KUROWSKA – Kwestor
mgr Marek GÓRSKI – Dyrektor BPK
mgr inż. Hleb ANDRYIANAU – Przed. URSD
Piotr GRZESIK – Przew. Rady Osiedla DS
dr inż. Adam TABOR – Przed. RU ZNP
dr inż. Janusz ZAJĘCKI – Przed. NSZZ „Solidarność”
mgr inż. Wojciech RIEGER – Przed. Stowarzyszenia Wychowanków PK

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024