baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
WydrukPowrót

SKŁAD SENATU POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

w kadencji 2008-2012

Przewodniczący Senatu

JM Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK

Członkowie Senatu

Prorektorzy:
prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR
prof. dr hab. inż. Dariusz BOGDAŁ
prof. dr hab. inż. arch. Wacław CELADYN
prof. dr hab. inż. Leszek MIKULSKI

Dziekani:
prof. dr hab. inż. arch. Dariusz KOZŁOWSKI - WA
dr hab. Marek STANUSZEK, prof. PK - WFMiI
dr hab. inż. Piotr DROZDOWSKI - WIEiK
prof. dr hab. inż. Zygmunt KOWALSKI - WIiTCh
dr hab.inż. Tadeusz TATARA, prof. PK - WIL
prof. dr hab. inż. Leszek WOJNAR - WM
prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK - WIŚ

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander BÖHM (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Maria MISIĄGIEWICZ (WA)
prof. dr hab. inż. arch. Wacław SERUGA (WA)
dr hab. Jacek JAŚTAL (WFMiI)
prof. dr hab. Włodzimierz WÓJCIK (WFMiI)
prof. dr hab. inż. Adam JAGIEŁŁO (WIEiK)
prof. dr hab. inż. Tadeusz SOBCZYK (WIEiK)
dr hab. inż. Andrzej LASZUK prof. PK (WIiTCh)
dr hab. inż. Andrzej WŁODARCZYK, prof. PK (WIiTCh)
prof. dr hab. inż. Janusz KAWECKI (WIL)
dr hab. inż. Krzysztof STYPUŁA, prof. PK (WIL)
prof. dr hab.inż. Jacek ŚLIWIŃSKI (WIL)
dr hab. inż. Marian HOPKOWICZ, prof. PK (WIŚ)
dr hab. Stanisław WĘGLARCZYK, prof. PK (WIŚ)
prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK (WM)
dr hab. inż. Stanisław ŁOPATA, prof. PK (WM)
dr hab. inż. Rafał PALEJ, prof. PK (WM)
prof. dr hab. inż. Krzysztof SZUWALSKI (WM)
prof. dr hab. inż. Wojciech ZALEWSKI (WM)
dr hab. inż. Wojciech ZĘBALA, prof. PK (WM)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
dr inż. arch. Janusz BARNAŚ (WA)
dr inż. arch. Magdalena KOZIEŃ-WOŹNIAK (WA)
dr Wacław PIELICHOWSKI (WFMiI)
dr inż. Witold MAZGAJ (WIEiK)
dr inż. Jolanta POLACZEK (WIiTCh)
mgr inż. Mirosław BORYCZKO (WIL)
dr inż. Teresa ZYCH (WIL)
dr inż. Piotr GRYGLASZEWSKI (WIŚ)
dr Zbigniew ŚLUSARCZYK (WIŚ)
dr inż. Jan BIELSKI (WM)
dr inż. Andrzej SOBCZYK (WM)
mgr Barbara GRABACKA-PIETRUSZKA (jedn. międz.)

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
mgr Anna PAWLIK
mgr Lidia PONANTA
inż. Jacek PRZĘDZIK

Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Dawid MARCINEK

Przedstawiciele samorządu studentów:
Jadwiga BĘTKOWSKA
Anna GAŁKA
Tomasz HAZIAK
Rafał JUDASZ
Katarzyna KASA
Ilona KISIELEWSKA
Daniel KOSTRZEWA
Agnieszka SZYNDLER
Patrycja ŚLEBIODA
Kinga PODBIERA
Witold PODGÓRSKI

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:
prof. dr hab. inż. Marcin CHRZANOWSKI – Rektor PK w kadencji 2002-2005
prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA – Rektor PK w kadencji 1996-2002
prof. zw. dr hab. Józef NIZIOŁ – Rektor PK w kadencji 1990-1996
prof. dr hab. inż. arch. Stanisław JUCHNOWICZ – Przew. Konwentu Seniorów PK
dr hab. Teresa WINIARSKA prof. PK (WFMiI)
inż. Lucjan TABAKA – Kanclerz
mgr Małgorzata KUROWSKA – Kwestor
mgr Marek GÓRSKI – Dyrektor BPK
mgr Jadwiga WIDZISZEWSKA – Dyrektor CTT
mgr inż. Agnieszka JAGODA – Przed. Sam. Dr.
Maciej KOPEĆ – Przed. Sam. Stud.
Filip JANOWIEC – Przew. Rady Osiedla DS
dr inż. Adam TABOR – Przed. Rady Ucz. ZNP
dr inż. Janusz ZAJĘCKI – Przed. NSZZ „Solidarność”
mgr inż. Jerzy NOWORYTA – Przed. Stow. Wych. PK

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024