baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
WydrukPowrót

SKŁAD SENATU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

w kadencji 2005-2008

Przewodniczący Senatu

JM Rektor
    prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK

Członkowie Senatu

Prorektorzy:
    prof. dr hab. inż. arch. Wacław CELADYN
    prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK
    dr hab. inż. Rafał PALEJ prof. PK
    prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof BIEDA
    

Dziekani:
    prof. dr hab. inż. arch. Dariusz KOZŁOWSKI - WA
    dr hab. Ryszard ZACH prof. PK - WFMiIS
    dr hab. inż. Piotr DROZDOWSKI - WIEiK
    prof. dr hab. inż. Zbigniew ŻUREK - WIiTCh
    prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI - WIL
    prof. dr hab. inż. Krzysztof SZUWALSKI - WM
    dr hab. inż. Krzysztof KNAPIK prof. PK - WIŚ

Przedstawiciele profesorów:
    dr hab. inż. arch. Marek KOWICKI prof. PK (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Maria MISIĄGIEWICZ (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Anna MITKOWSKA (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Wacław SERUGA (WA)
    prof. dr hab. inż. Antoni OSTOJA-GAJEWSKI (WFMiIS)
    dr hab. Teresa WINIARSKA prof. PK (WFMiIS)
    prof. dr hab. Włodzimierz WÓJCIK (WFMiIS)
    prof. dr hab. inż. Adam JAGIEŁŁO (WIEiK )
    dr hab. inż. Andrzej LASZUK (WIiTCh)
    dr hab. Krystyna WIECZOREK-CIUROWA prof. PK (WIiTCh)
    prof. dr hab. inż. Marcin CHRZANOWSKI (WIL)
    prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA (WIL)
    prof. dr hab. inż. Janusz KAWECKI (WIL)
    dr hab. inż. Leszek MIKULSKI prof. PK (WIL)
    prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR (WM)
    dr hab. inż. Marek KSIĄŻEK prof. PK (WM)
    prof. dr hab. inż. Stanisław MICHAŁOWSKI (WM)
    prof. zw. dr hab. Józef NIZIOŁ (WM)
    prof. dr hab. inż. Jan RYŚ (WM)
    prof. dr hab. inż. Wojciech ZALEWSKI (WM)
    dr hab. Jan GASZYŃSKI prof. PK (WIŚ)
    dr hab. inż. Marian HOPKOWICZ prof. PK (WIŚ)
    prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK (WIŚ)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
    dr inż. arch. Janusz BARNAŚ (WA)
    dr inż. arch. Magdalena KOZIEŃ (WA)
    dr Wacław PIELICHOWSKI (WFMiIS)
    dr Danuta SOKALSKA (WFMiIS)
    dr inż. Witold MAZGAJ (WIEiK )
    dr inż. Jolanta POLACZEK (WIiTCh)
    dr inż. Piotr GWOŹDZIEWICZ (WIL)
    dr inż. Marian ŚWIERCZEK (WIL)
    dr inż. Jan BIELSKI (WM)
    dr inż. Jolanta SZATKOWSKA (WM)
    dr inż. Elżbieta CHRZANOWSKA (WIŚ)
    dr inż. Zofia GRĘPLOWSKA (WIŚ)
    mgr Marta NOWAK (Jedn. międz.)

Przedstawiciele pracowników administracyjnych i technicznych:
    mgr Anna PAWLIK
    mgr Lidia PONANTA
    inż. Jacek PRZĘDZIK
    inż. Janusz SZLACHTA

Przedstawiciel doktorantów:
    mgr inż. Paweł KOS

Przedstawiciele studentów:
    Joanna WOJAS (WA)
    Filip TOMECKI (WFMiIS)
    Łukasz SÓJKA (WIEiK)
    Karolina ŚNIEGOWSKA (WIiTCh)
    Łukasz ADAMSKI (WIL)
    Marta ŻAKOWSKA (WM)
    Kamil KOZŁOWSKI (WIŚ)

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:

Przew. Konwentu Seniorów:
    prof. zw. dr hab. inż. Stanisław JUCHNOWICZ
Kanclerz:
    inż. Lucjan TABAKA
Kwestor:
    mgr Maria TURAKIEWICZ
Dyrektor BG:
    mgr Marek GÓRSKI
Dyrektor CSiR:
    mgr Zbigniew KUCIA
Gł. Specjal. ds. Organizacji i Zarządzania:
    mgr Elżbieta CHLUDEK
Przew. UR SS:
    Tomasz JEZIERSKI
Prezes Rady Ucz. ZNP:
    dr inż. Adam TABOR
Przew. KZ NSZZ "Solidarność" PK:
    dr inż. Janusz ZAJĘCKI
Prezes Stow. Wych. PK:
    mgr inż. Jerzy MALEC

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  16-04-2024