baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
WydrukPowrót

SKŁAD SENATU AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

w kadencji 2002-2005

Przewodniczący Senatu

JM Rektor
    prof. zw. dr hab. inż. Marcin CHRZANOWSKI

Członkowie Senatu

Prorektorzy:
    prof. zw. dr hab. inż. arch. Aleksander BÖHM
    prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK
    prof. zw. dr hab. inż. Józef GAWLIK
    prof. dr hab. inż. Jan KAZIOR

Dziekani:
    prof. zw. dr hab. inż. arch. Wacław SERUGA - WA
    prof. dr hab. Bohdan KOZARZEWSKI - WFTiMK
    prof. dr hab. inż. Adam JAGIEŁŁO - WIEiK
    prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew ŻUREK - WIiTCh
    prof. dr hab. inż. Jacek ŚLIWIŃSKI - WIL
    prof. dr hab. inż. Stanisław MICHAŁOWSKI - WM
    dr hab. inż. Krzysztof KNAPIK prof. PK - WIŚ

Przedstawiciele profesorów:
    prof. zw. dr hab. inż. arch. Barbara BARTKOWICZ (WA)
    dr hab. inż. arch. Jacek GYURKOVICH prof. PK (WA)
    dr hab. inż. arch. Maria MISIĄGIEWICZ prof. PK (WA)
    prof. dr hab. inż. arch. Anna MITKOWSKA (WA)
    prof. zw. dr hab. inż. Antoni OSTOJA-GAJEWSKI (WFTiMK)
    dr hab. Teresa WINIARSKA prof. PK (WFTiMK)
    prof. zw. dr hab. inż. Maciej SIWCZYŃSKI (WIEiK )
    prof. zw. dr hab. inż. Jacek MOŚCIŃSKI (WIEiK)
    prof. dr hab. inż. Andrzej BARAŃSKI (WIiTCh)
    dr hab. Krystyna WIECZOREK-CIUROWA prof. PK (WIiTCh)
    prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA (WIL)
    prof. zw. dr hab. inż. Janusz KAWECKI (WIL)
    dr hab. inż. Leszek MIKULSKI prof. PK (WIL)
    prof. dr hab. inż. Antoni STACHOWICZ (WIL)
    prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz GOLEC (WM)
    prof. zw. dr hab. Józef NIZIOŁ (WM)
    prof. zw. dr hab. inż. Jan RYŚ (WM)
    dr hab. inż. Krzysztof SZUWALSKI prof PK (WM)
    prof. zw. dr hab. inż. Jan TALER (WM)
    prof. dr hab. inż. Edward WANTUCH (WM)
    dr hab. inż. Teresa LUBOWIECKA prof. PK (WIŚ)
    prof. dr hab. inż. Elżbieta NACHLIK (WIŚ)
    dr hab. inż. Mieczysław WACŁAWSKI prof. PK (WIŚ)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:
    dr inż. arch. Janusz BANAŚ (WA)
    dr inż. arch. Krystyna STYRNA-BARTKOWICZ (WA)
    dr Barbara KARCZ (WFTiMK)
    dr inż. arch. Paweł OZIMEK (WFTiMK)
    dr inż. Sławomir KORDOWIAK (WIEiK )
    dr inż. Jolanta POLACZEK (WIiTCh)
    dr inż. Irena BOBULSKA-PACEK (WIL)
    dr inż. Tomasz KISILEWICZ (WIL)
    dr inż. Jan BIELSKI (WM)
    dr inż. Anna KADŁUCZKA (WM)
    dr inż. Elżbieta CHRZANOWSKA (WIŚ)
    dr inż. Piotr GRYGLASZEWSKI (WIŚ)
    mgr Zbigniew KUCIA (Jedn. międz.)
    mgr Marta NOWAK (Jedn. międz.)

Przedstawiciele pracowników administracyjnych i technicznych:
    mgr inż. Gustaw DZIEKANIK
    mgr Maria GABAJA
    mgr Lidia PONANTA
    inż. Jacek PRZĘDZIK

Przedstawiciele studentów:
    Radosław ADAMOWICZ (WA)
    Sławomir MADEJ (WIEiK)
    Tomasz SZPAKOWSKI (WIiTCh)
    Łukasz ADAMSKI (WIL)
    Monika LESZKO (WM)
    Paweł KOS (WIŚ)

Uczestnicy posiedzeń Senatu z głosem doradczym:

Profesorowie:
    prof. zw. dr inż. Bronisław KOPYCIŃSKI
Przedstawiciel Konwentu Seniorów:
    prof. zw. dr inż. Władysław MUSZYŃSKI - Przewodniczący Konwentu Seniorów PK
Przew. Senackiej Komisji ds. Rozwoju Uczelni:
    prof. zw. dr hab. inż. Gwidon SZEFER
Dyrektor Administracyjny:
    mgr inż. Zbigniew SKAWICKI
Kwestor:
    mgr Maria TURAKIEWICZ
Dyrektor BG:
    mgr Marek GÓRSKI
Dyrektor BR:
    mgr Małgorzata KUROWSKA
Gł. Specjal. ds. Organizacji i Zarządzania:
    mgr Elżbieta CHLUDEK
Przew. UR SS:
    Łukasz KOŁODZIEJCZYK
Prezes Rady Ucz. ZNP:
    dr inż. Adam TABOR
Przew. KZ NSZZ "Solidarność" PK:
    dr inż. Janusz ZAJĘCKI
Prezes Stow. Wych. PK:
    mgr inż. Jerzy NOWORYTA

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024