baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  29-09-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1291
 
Lista wersji:
  29-09-2017 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 27 września 2017 r.
nr 76/d/09/2017

w sprawie efektów kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej w dyscyplinach naukowych inżynieria chemiczna oraz technologia chemiczna


Na podstawie art. 6 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 19 ust. 3 pkt 4 Statutu Politechniki Krakowskiej Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
Uchwala się efekty kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej w dyscyplinie naukowej inżynieria chemiczna, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwala się efekty kształcenia dla studiów doktoranckich prowadzonych przez Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej w dyscyplinie naukowej technologia chemiczna, określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

Załącznik 1
Załącznik 2

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024