baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  30-11-2017
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1465
 
Lista wersji:
  30-11-2017 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 22 listopada 2017 r.
nr 109/d/11/2017

w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim prowadzonych przez Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej


Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) i § 19 ust. 3 pkt 4 Statutu Politechniki Krakowskiej, Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
Uchwala się efekty kształcenia dla następujących kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim prowadzonych przez Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, określone w załącznikach do niniejszej uchwały:
1) biotechnologia – studia I stopnia (załącznik nr 1),
2) biotechnologia – studia II stopnia (załącznik nr 2),
3) inżynieria chemiczna i procesowa – studia I stopnia (załącznik nr 3),
4) inżynieria chemiczna i procesowa – studia II stopnia (załącznik nr 4),
5) technologia chemiczna – studia I stopnia (załącznik nr 5),
6) technologia chemiczna – studia II stopnia (załącznik nr 6).
§ 2
1. Efekty kształcenia na studiach I stopnia są obowiązujące dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2018/19 i w latach następnych.
2. Efekty kształcenia na studiach II stopnia są obowiązujące dla cykli kształcenia rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024