baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  26-09-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  999
 
Lista wersji:
  26-09-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 25 września 2019 r.
nr 76/d/09/2019

w sprawie programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 268 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.), w związku z uchwałami Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki nr 54/2019 i 55/2019 z 3 lipca 2019 r. w sprawie dostosowania programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej (od 1 października 2019 r. dla kierunków prowadzonych na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji) do wymagań ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Senat Politechniki Krakowskiej postanawia, co następuje:
§ 1
1. Ustala się programy studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej:
1) informatyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 1,
2) informatyka – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 2,
3) informatyka – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 3,
4) informatyka – studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 4,
5) matematyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 5,
6) matematyka – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 6.
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Programy studiów, o których mowa w § 1, są obowiązujące dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024