baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  27-04-2023
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  480
 
Lista wersji:
  27-04-2023 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 26 kwietnia 2023 r.
nr 22/d/04/2023

w sprawie ustalenia programów studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742) i § 71 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu Politechniki Krakowskiej nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r. z późn. zm., w związku z wnioskiem Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej z 13 marca 2023 r., postanawia się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się programy studiów kierunków prowadzonych na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej:
1) informatyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 1,
2) informatyka – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 2, – załącznik nr 2,
3) informatyka – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 3.
4) informatyka – studia niestacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 4.
5) matematyka – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 5.
6) matematyka – studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – załącznik nr 6.
7) matematyka stosowana – studia stacjonarne pierwszego stopnia, profil praktyczny– załącznik nr 7.
2. Załączniki, o których mowa w ust. 1, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Programy studiów, o których mowa w § 1, są obowiązujące dla cykli kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024 i w latach następnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024