baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  07-12-2020
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  2204
 
Lista wersji:
  07-12-2020 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 131
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 4 grudnia 2020 r.
znak R.0201.153.2020

w sprawie zmian w organizacji roku akademickiego 2020/2021


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), w związku z Komunikatem nr 16 Rektora z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2021 roku, zarządza się, co następuje:
§ 1
1. W załączniku do Zarządzenia nr 38 Rektora PK z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w § 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. okresy zajęć dydaktycznych:
od 1 marca do 23 marca 2021 r.
od 25 marca do 31 marca 2021 r.
od 7 kwietnia do 28 kwietnia 2021 r.
od 4 maja do 11 maja 2021 r.
od 13 maja do 22 maja 2021 r.
od 24 maja do 2 czerwca 2021 r.
od 5 czerwca do 20 czerwca 2021 r.
2. przerwy świąteczne i okolicznościowe:
24 marca 2021 r. (Bieg Kościuszkowski)
od 1 kwietnia do 6 kwietnia 2021 r. (przerwa świąteczna – Wielkanoc)
od 29 kwietnia do 3 maja 2021 r. (Rajd Politechniki Krakowskiej)
12 maja 2021 r. (Święto Szkoły)
23 maja 2021 r. (Zielone Świątki)
od 3 czerwca do 4 czerwca 2021 r. (przerwa – Boże Ciało)”.
2. Tekst jednolity „Organizacji roku akademickiego 2020/2021”, uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  29-11-2021