baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  30-04-2021
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  10059
 
Lista wersji:
  30-04-2021 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 59
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
znak R.0201.66.2021

w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się organizację roku akademickiego 2021/2022 według załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  15-08-2022