baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Rektor
 
Data publikacji:
  26-04-2022
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  10023
 
Lista wersji:
  26-04-2022 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 35
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 26 kwietnia 2022 r.
R.0201.46.2022

w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023


Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się organizację roku akademickiego 2022/2023 według załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rektor
prof. dr hab. inż.arch. Andrzej Białkiewicz

Załącznik
bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024