baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat
 
Data publikacji:
  23-06-2021
 
Wprowadził:
  Maciej Zając
 
Liczba odwiedzin:
  13194
 
Lista wersji:
  23-06-2021 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 23 czerwca 2021 r.
nr 51/d/06/2021

w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23


Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się:
1) wykaz kierunków i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia (zwanych dalej odpowiednio studiami I i II stopnia) prowadzonych na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) warunki, tryb, sposób przeprowadzania oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia prowadzonych na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) szczegółowe kryteria kwalifikacyjne rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia prowadzonych na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4) szczegółowe kryteria kwalifikacyjne rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia, prowadzonych na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  26-02-2024