baner Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
strona główna menu przedmiotowe
Wytworzył:
  Senat PK
 
Data publikacji:
  04-06-2019
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  1617
 
Lista wersji:
  04-06-2019 
WydrukPowrót

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej
z 29 maja 2019 r.
nr 51/n/05/2019

w sprawie przyjęcia Regulaminu Szkoły Doktorskiej PK


Na podstawie art. 205 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), w związku z art. 292 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.), Senat Politechniki Krakowskiej postanawia się, co następuje:
§ 1
Uchwala się Regulamin Szkoły Doktorskiej PK stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Załącznik

bip@pk.edu.pl Deklaracja dostępności Politechnika Krakowska  23-05-2024