Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
poziom nadrzędny

Informacje ogólne
Władze PK
Komisje PK
Prawo uczelniane
Zamówienia publiczne
Kontrola zarządcza
Informacja publiczna
Politechnika Krakowska

Adres:
    ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków
Centrala telefoniczna:
    +48 (12) 628-20-00
Dziennik podawczy:
    ul. Warszawska 24; pokój 10
Adres e-mail:
    kancelaria@pk.edu.pl
REGON:
    000001560
NIP
    675-000-62-57
Numery kont bankowych
    09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 - konto podstawowe
    81 2490 0005 0000 4600 3941 8992 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
    43 1030 1508 0000 0008 1783 5007 - Dom Asystenta
    40 2490 0005 0000 4600 3419 4146 - konto walutowe w EURO
    62 2490 0005 0000 4530 8997 1704 - konto walutowe w USD
    53 2490 0005 0000 4600 1117 5715 - dotacje PK
    16 2490 0005 0000 4600 3360 3072 - projekty NCN
    05 2490 0005 0000 4600 1703 8192 - projekty NCBiR
    63 2490 0005 0000 4600 6996 1318 - Fundusz Pomocy Materialnej Studentów
    03 2490 0005 0000 4600 8707 7951 - Fundusz Pomocy Materialnej Studentów - dotacje
bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  18-12-2018