Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
poziom nadrzędny

Uczelniana Komisja Inwentaryzacyjna
Uczelniana Komisja Likwidacyjna
Zakładowa Komisja Świadczeń Socjalnych
Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna Doktorantów
Uczelniana Komisja Pojednawcza
Uczelniana Komisja Wyborcza
Uczelniana Komisja ds. Przeglądów Technicznych Obiektów PK
Politechnika Krakowska
     Komisje PK
          Komisje uczelniane

Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna Doktorantów


Skład Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów
  • mgr inż. Jerzy Ciepliński – przewodniczący
  • mgr inż. arch. Maciej Kapołka – wiceprzewodniczący
  • mgr inż. Karolina Kula
  • mgr inż. Krzysztof Nering
  • mgr inż. Barbara Wilk
  • mgr inż. Agnieszka Żyra
  • dr hab. inż. Marek Stanuszek
  • lic. Małgorzata Wysopal

Data publikacji:02-11-2016
Wprowadził:Zbigniew Marszalik
Liczba odwiedzin:4105
Lista wersji:
  02-11-2016 
  13-07-2016
  17-10-2012
  15-01-2012
  21-12-2010
  20-12-2009
  25-01-2009
  28-02-2007
Wydruk

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  22-11-2017