Ogólnopolski Biuletyn Informacji Publicznej Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska Politechnika Krakowska
Wytworzył:
  Rektor PK
 
Data publikacji:
  04-02-2012
 
Wprowadził:
  Zbigniew Marszalik
 
Liczba odwiedzin:
  3183
 
Lista wersji:
  04-02-2012 
WydrukPowrót

ZARZĄDZENIE NR 3
Rektora Politechniki Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki
z dnia 31 stycznia 2012 r.
znak R.0201-4/12

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013


Na podstawie § 106 ust. 3 Statutu Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ustala się opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zarządzenie wraz z załącznikiem publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Krakowskiej.
§ 2
1. Zobowiązuje się kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych PK do zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania podanych w nim zasad.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2012 r.

Rektor
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak

Załącznik

bip@pk.edu.pl Politechnika Krakowska  18-12-2018